“Tầm nhìn của bạn – Tương lai của chúng tôi.”

Hội thi tay nghề Kỹ thuật viên ISUZU toàn quốc lần thứ 18.

Đoàn NISU tham dự có 04 người với phương châm: “Tầm nhìn của bạn – Tương lai của chúng tôi.”

Cuộc thi điễn ra 02 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh trên dòng xe Euro 5 mới nhất của ISUZU.

NISU xin chúc Team của chúng ta hoàn thành mục tiêu đề ra, chúc hội thi thành công tốt đẹp.

 

Tin Liên Quan