449 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Chúc nừng năm mới

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng.
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong.
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ.
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng.
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết.
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông.
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn.
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.

31 Tháng Mười, 2022

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0